Членство GESS в «ВЕА»


Місія Асамблеї –науково-технічна підтримка роботи енергетичної галузі, забезпечення ефективного використання інтелектуального та технічного потенціалу наукових та проектних організацій галузі.

Всеукраїнська Енергетична Асамблея об’єднує професіоналів, які можуть поділитися своїми вміннями, досвідом та напрацюваннями для структурної реорганізації та інтеграції в європейський енергетичний простір з метою забезпечення енергетичної безпеки України.

2018-10-16 09:10